Calamiteit

Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

indien de calamteit (deels) betrekking heeft op de praktijkvoering maak ik als praktijkmanager onderdeel uit van de calamiteitencommissie van Dokh.

In artikel 11 onder a van de Wkkgz is vastgelegd dat u als zorgaanbieder iedere calamiteit moet melden aan de inspectie.
Het doel van deze melding is via een onderzoek te achterhalen welke blinde vlekken er in de praktijkvoering zijn geweest die geleid hebben tot de calamiteit. Uit het onderzoek haalt de zorgaanbieder maatregelen teneinde de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

Nadat u als zorgaanbieder de calamiteit gemeld heeft, vraagt de inspectie u de melding verder te onderzoeken.

Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden door een commissie die voldoende deskundig is en bij voorkeur bestaat uit onafhankelijke personen.

DOKh heeft een calamiteitencommissie opgericht welke volledig voldoet aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg hieraan stelt. De calamiteitencommissie van DOKh bestaat uit twee of meer leden passend bij de betreffende beroepsgroep. Deze calamiteitencommissie is onafhankelijk, bevoegd en bekwaam en werkt volgens de analysemethode PRISMA.

U kunt zich aansluiten bij de calamiteitencommissie van DOKh en kunt hiervoor een abonnement afsluiten van 95 euro per jaar per praktijkhouder of maatschap. Indien u als praktijkhouder al aangesloten bent bij de Geschilleninstantie van DOKh betaalt u 70 euro per praktijk. De calamiteitencommissie van Dokh neemt uw calamiteit in behandeling en stelt een rapport op dat u door kunt sturen naar de inspectie.

U kunt ook van de calamiteitencommissie van DOKh gebruik maken indien u geen abonnement afsluit. U betaalt dan per calamiteit. De kosten hiervoor zijn minimaal 3000 euro per onderzoek ex BTW. Afhankelijk van de complexiteit van de calamiteit kan dit bedrag oplopen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Dokh: www.dokh.nl

Neem contact op

info@depraktijkmanager.nl
Tel.: 06 – 2392 6658
KvK 67353797
BTW nr. 1853.34.052.B01
ING NL 91 INGB 0007 594840