Saskia Bellis

Saskia Bellis

Interim praktijkmanager & certified Lean

Cursus “Lean in de Zorg”, werk niet hárder, maar slímmer!

Lean werken in je huisartsenpraktijk? In een huisartsenpraktijk gebeurt veel, en veel tegelijk. Er lopen diverse processen door
elkaar en geen dag of patiënt is hetzelfde. Door een huisartsenpraktijk optimaal in te richten en processen binnen de praktijk ‘lean’ te maken voorkom je problemen, tijdverlies en houd je energie om je beroep op een prettige en efficiënte manier uit te
oefenen.

Wat is ‘LEAN?

LEAN (slank) is niets anders dan ‘werken zonder verspillingen’ (ballast) en ‘niet hárder maar juist slímmer werken’. Lean werken is toepasbaar op ieder praktijkproces, dus ook in jouw praktijk. Het is een systematische aanpak om praktijkprocessen continu te verbeteren om efficiëntie, veiligheid, kwaliteit, en werkplezier naar een hoger niveau te tillen.

Jouw huisartsenpraktijk LEAN maken?

Door het toepassen van de bedrijfsfilosofie ‘LEAN’ kun je de zorg vanuit je praktijk continu verbeteren. Hierdoor creëer je waarde voor je cliënten/patiënten, maar ook voor het personeel. Door het elimineren van verspillingen maak je optimaal gebruik van mensen en middelen, waardoor een heel hoge effectiviteit kan worden bereikt.

“Wij hebben de cursus in het voorjaar gevolgd, omdat wij een structurele achterstand hadden en daardoor een te hoge werkdruk. We zaten in een negatief spiraal. We hebben de workshop met alle medewerkers van de praktijk gevolgd. Dat was een hele goed zet want daardoor konden we echt direct -en met z’n allen!- aan de slag om de verbeteringen door te voeren.”

Helder advies op maat

Wil je meer orde in je praktijkvoering maar weet je niet waar te beginnen?
Aan de hand van het normenkader van de NHG praktijkaccreditering en de principes van lean inventariseer ik hoe de praktijk georganiseerd is. Wat is op orde en wat behoeft verbetering. Ik omschrijf welke stappen er genomen moeten worden zodat er weer overzicht is voor alle medewerkers van de praktijk. Het plan van aanpak wordt zodanig opgesteld dat je er zelf mee aan de slag kan, inclusief haalbaar tijdspad.

Neem contact op

info@depraktijkmanager.nl
Tel.: 06 – 2392 6658
KvK 67353797
BTW nr. 1853.34.052.B01
ING NL 91 INGB 0007 594840