Referenties

Aan wie dit aangaat,

Saskia Bellis is sinds de oprichting van het Medisch Centrum Molenstraat (MCM) te Uitgeest in dienst bij de huisartsen. Dit is een AHOED met een totale patiëntenpopulatie van 9300, in 2013 ontstaan uit een samengaan van een duo praktijk en 2 solisten. Zij werkt nu ruim 4,5 jaar voor ons in de functie van gezondheidscentrum manager voor 0,8 FTE. Haar taken zijn divers: dagelijkse aansturing van de doktersassistenten en ander ondersteunend personeel, aanspreekpunt voor derde partijen, IT, bedenken en implementeren van verbeterplannen en ga zo maar door.

Het werkplezier voor ons als huisartsen is flink toegenomen doordat Saskia vele niet patientgebonden taken van ons heeft overgenomen. Dat is niet zozeer door wat zij doet vervelend werk is, het komt vooral doordat zij zich met volle aandacht kan toeleggen op taken die de huisarts er naast deed. Het resultaat is dat het praktijkmanagement veel efficiënter gaat en naar een hoger niveau is getild. Dit is de basis van wat zij doet.

Haar werkelijke meerwaarde komt tot uiting door haar talenten: ze is een gedreven peoplemanager. Dit is van onschatbare waarde gebleken in de eerste jaren na de fusie. Dankzij haar is het gelukt om 3 bedrijven met 3 verschillende werkculturen tot één geheel te smeden. Een andere kwaliteit van Saskia is haar creativiteit en ondernemersdrift. Zij exploiteert de mogelijkheden die het grote gebouw van het MCM biedt optimaal door met de huisartsen en andere disciplines diverse samenwerkingsmodules te ontwikkelen en in te zetten. Tevens verhuurt ze leegstaande ruimte aan diverse gelieerde zorgaanbieders. Dankzij haar is er in Uitgeest een ijzersterk netwerk ontstaan.

Naast haar werk in het MCM ontplooit ze activiteiten in haar eigen onderneming. Ze is beschikbaar als interim manager, commissielid, adviseur. Saskia is altijd in ontwikkeling!

Ze is een warme collega met veel charisma en voor ons van onschatbare waarde gebleken zowel op inhoudelijk als financieel gebied.

Ruud Huisman

Huisarts MCM

Door ziekte zaten wij, een grote HOED van 5 praktijken en ongeveer 16000 patienten , langere tijd zonder manager.  Dat konden we wel even opvangen dankzij zeer bekwame assistentes, maar toen het langer duurde bleven er teveel dingen liggen en  zijn we op zoek gegaan naar een interim manager. Zo kwamen wij in contact met  Saskia Bellis.

Ze heeft in korte tijd veel zaken die waren blijven liggen opgepakt en eea weer op orde gebracht. Ze werkt snel, overzichtelijk en efficient.  Ze is analytisch sterk. Ze  heeft scherp inzicht waar het wringt of waar het juist goed loopt, heeft dankzij haar warme persoonlijkheid in korte tijd het vertrouwen van ons en onze medewerkers gewonnen. Gelukkig kon ze nog iets meer tijd voor ons vrijmaken dan aanvankelijk was afgesproken, zodat diverse zaken nog netjes afgemaakt konden worden, en makkelijk weer door haar opvolgster opgepakt kunnen worden.

Elly Blok, huisarts te Haarlem

Elly Blok

Huisarts te Haarlem

Neem contact op

info@depraktijkmanager.nl
Tel.: 06 – 2392 6658
KvK 67353797
BTW nr. 1853.34.052.B01
ING NL 91 INGB 0007 594840